Playlists en Planning

In dit artikel:

Een Playlist Aanmaken

  Playlist

Een Playlist, ook wel afspeellijst genoemd, wordt gebruikt om content in te plannen. De Playlist zal vervolgens de content weergeven op het beeldscherm tussen de opgegeven tijden. Dit vormt de basis van Tic Narrow Casting (TNC).

Druk op de knop Kalender planning, dit is de standaard weergave om een Playlist in te plannen. (Thumbnail planning wordt over het algemeen niet gebruikt.) 
 • Selecteer de client of groep waarop de Playlist gaat afspelen.
 • Selecteer de dag, week of maand en zorg dat de kalender planning zichtbaar is.
 • Houd de linkermuisknop ingedrukt vanaf de tijd dat de Playlist moet gaan afspelen.
 • Sleep vervolgens de muis naar de gewenste eindtijd en laat de linkermuisknop los.
  (De tijdsplanning is later nog te wijzigen, lees hier meer.)
 • Druk, terwijl de tijden geselecteerd zijn, op de rechtermuisknop en er verschijnt een menu.
 • Selecteer 'Nieuwe playlist aanmaken'.
 • De Playlist zal automatisch openen zonder geplande content.
 • Klik op 'OK' om de playlist op te slaan.
  Hieronder wordt een lege Playlist aangemaakt op de client 'TNC' op dinsdag 26 maart tussen 08:00 en 17:00

De Playlist Wijzigen

Nu de Playlist is aangemaakt kan het voorkomen dat er wijzigingen aangebracht moeten worden.

  Hieronder wordt een lege Playlist hernoemd naar TNC Demo

De Planning Wijzigen

Wanneer een Playlist gecreëerd is kan de planning te allen tijden worden aangepast.

  Hieronder wordt een planning gemaakt van een Playlist tussen 26 en 29 maart

  Hieronder worden andere manieren beschreven om de planning van een Playlist aan te passen.

Een Planning met Terugkerend Patroon

Om een Playlist op regelmatige tijden en datums af te laten spelen kan deze worden ingepland met een terugkerend patroon.

 • Ga naar het tabblad 'Planning'.
 • Klik op 'Patroon Invoegen'.
 • Selecteer de gewenste dag(en) van de week, begindatum en einddatum.
 • Klik op 'OK'. (Let op: Hiermee wordt de planning van de Playlist overschreven.)
 • Klik op 'OK' om de Playlist en planning op te slaan.
  Hieronder een voorbeeld van een Playlist met een terugkerend patroon op dinsdagen t/m eind juni

Overlappende Playlist Afspelen

Het is mogelijk om tijdelijk een andere Playlist af te laten spelen, in plaats van de Playlist die gepland is.

 • Selecteer 'Wijzig playlist'.
 • Ga naar 'Eigenschappen'.
 • Vink daar 'Overlappende playlist wegdrukken' aan.
 • Klik op 'OK' om de Playlist op te slaan.

De Playlist zal nu de andere Playlist wegdrukken wanneer deze afspeelt.

  Hieronder een voorbeeld waarbij een Playlist tussen 14:00 en 15:00 wordt afgespeeld en de andere Playlist op dat moment wegdrukt

Een Playlist Verwijderen

Een enkele Playlist of een reeks (gepland over meerdere dagen) is gemakkelijk te verwijderen.

 • Selecteer de playlist en druk op de rechtermuisknop om het menu weer te geven.
 • Klik op 'Verwijderen' en de Playlist zal verwijderd worden.

Als de Playlist onderdeel is van een reeks zal er een extra stap volgen:

 • Op het moment dat er op 'Verwijderen' wordt gedrukt verschijnt een waarschuwing met daarbij 2 opties:
  Playlist-Verwijderen.png
 • 'Delete this occurrence' zal alleen de geselecteerde dag(en) verwijderen waarop de Playlist afspeelt.
 • 'Delete the series' verwijderd de Playlist op alle dagen.

    Deze actie verwijderd ook de Playlist op dagen in de toekomst.

 • Klik op 'OK' om de Playlist op één van de bovenstaande manieren te verwijderen.
  Hieronder een voorbeeld waarbij zowel een enkele dag als de complete reeks wordt verwijderd

  Meer tips over het instellen van een Playlist, de afspeelduur en planning is hier te vinden

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0