Het scherm gaat niet automatisch aan/uit

  Gebruik van openingstijden

TiC Narrow Casting werkt met openingstijden die ingesteld kunnen worden. Standaard staan de openingstijden van TNC ingesteld elke dag tussen 08:00 en 17:00. Dit zorgt ervoor dat de schermen op deze tijden aan en uit gaan. Wijzigingen in de openingstijden kunnen als volgt worden ingesteld worden.

Clientprofiel aanpassen

Om te zorgen dat de openingstijden worden gebruikt moet het clientprofiel worden aangepast, meer over clientprofielen wordt hier uitgelegd:

 • Ga naar het tabblad Clients en groepen.
 • Klik op Clientprofielen
 • Selecteer het clientprofiel wat gewijzigd moet worden
 • Selecteer het vinkje naast Openingstijden gebruiken
  2019-05-23_13_25_57-Gegevens_clientprofiel.png
 • Druk op 'OK' om de wijzigingen op te slaan.
 • Nu zal het clientprofiel nog bijgewerkt moeten worden op de clients.

Openingstijden wijzigen

Openingstijden kunnen per groep of per client worden ingesteld. Afhankelijk van de situatie is het wenselijk om de openingstijden slechts één maal in te stellen op de hoofdgroep en over te laten nemen door de onderliggende clients.

 • Klik op het tabblad Clients en groepen
 • Klik op de knop Clients en groepen
 • Selecteer de groep of client waar de openingstijden op gewijzigd moeten worden
 • Klik op Client Bewerken
 • Klik op het tabblad Openingstijden
 • Deselecteer het vinkje naast Openingstijden overnemen van bovenliggend niveau 
  (Standaard worden de openingstijden overgenomen van de Subgroep of Hoofdgroep. Door het vinkje te deselecteren worden die openingstijden niet meer overgenomen.)

 • Nu kunnen er openingstijden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd worden.
 • Als de juiste openingstijden zijn ingesteld klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
  (Let op: de wijzigingen worden per client of groep aangepast, dus als er meerdere individuele clients bepaalde openingstijden moeten hebben kunnen deze in een groep worden geplaatst of individueel worden aangepast.)

Openingstijden_wijzigen-1024.gif

Hier wordt op TNC Client 1 de openingstijden aangepast naar 00:00 tot 23:59, wat inhoud dat dit scherm 24 uur per dag actief zal zijn.

Aansturing via Externe Apparatuur

In sommige gevallen wordt de monitor aangestuurd via externe apparatuur, vaak een RS-232 kabel. Wanneer dat het geval is zal de configuratie hiervoor op de client moeten worden ingesteld.

 • Klik op het tabblad Clients en groepen
 • Klik op de knop Clients en groepen
 • Selecteer de groep of client waar de externe apparatuur moet worden ingesteld
 • Klik op Client Bewerken
 • Klik op het tabblad Externe apparatuur configuratie
 • Vul de gegevens in van de monitor, in het voorbeeld hieronder staat de standaard configuratie voor LGSM5K serie
  2019-05-23_14_04_29-Client_gegevens.png
 • Druk op OK om de instellingen op te slaan
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0